Disclaimer

Ellen Liezenga
Fetzewei 2
9147 BZ Hantum
KvK: 011174529

Hierna te noemen Henelle, verleent u hierbij toegang tot www.henelle.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Henelle behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website. Beperkte aansprakelijkheid Henelle spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Henelle. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Henelle nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Henelle. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Henelle, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Een aantal afbeeldingen die op deze site gebruikt worden zijn afkomstig van de sites Pixabay en nl.123rf.com en mogen vrij door de leden van deze community gebruikt worden. Niet leden mogen niet zonder toestemming gebruik maken van deze foto's.
Voor basis van deze website is gebruik gemaakt van het stylesheet van het Diamond Blank Theme van CoffeeCup

Persoonsgegevens
Via deze website worden via ingezonden e-mails persoonsgegevens verzameld. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) zijn hiervoor regels opgenomen. Henelle conformeert zich aan deze regels. De persoonlijke gegevens die verstrekt zijn via deze site worden alleen gebruik om contact op te nemen met de verstrekker en de gegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.

Home

© webdesign: www.vanderhei.deDisclaimerSitemap